Chuyển đến nội dung chính

Tờ rơi PHL City ID

ID Thành phố PHL là thẻ nhận dạng tùy chọn, hợp lệ, do chính phủ cấp, được chấp nhận bởi tất cả các dịch vụ của Thành phố và các chương trình do Thành phố tài trợ. Thẻ dành cho bất kỳ ai sống ở Philadelphia và từ 13 tuổi trở lên.

Để tìm hiểu thêm:

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm bằng cách đọc tờ rơi chương trình. Những tờ rơi này có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
T ờ rơi PHL City ID (Miến Điện) PDF Tháng Bảy 8, 2019
T ờ rơi ID thành phố PHL (tiếng Trung) PDF 25 Tháng Ba, 2019
T ờ rơi ID thành phố PHL (Tiếng Anh) PDF 25 Tháng Ba, 2019
T ờ rơi PHL City ID (tiếng Pháp) PDF 25 Tháng Ba, 2019
T ờ rơi ID thành phố PHL (tiếng Indonesia) PDF Tháng Bảy 8, 2019
T ờ rơi PHL City ID (Khmer) PDF 25 Tháng Ba, 2019
T ờ rơi PHL City ID (tiếng Bồ Đào Nha) PDF 25 Tháng Ba, 2019
T ờ rơi PHL City ID (tiếng Nga) PDF 25 Tháng Ba, 2019
T ờ rơi PHL City ID (tiếng Tây Ban Nha) PDF 25 Tháng Ba, 2019
T ờ rơi PHL City ID (Tiếng Việt) PDF 25 Tháng Ba, 2019
Lên trên