Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu đào tạo nhà vô địch điều tra dân số Philly Counds (tiếng Anh)

Chương trình này của Philly Coun ls giúp đào tạo các nhà vô địch điều tra dân số - những người đưa tin đáng tin cậy, những người có công cụ để giáo dục cộng đồng của họ về cuộc điều tra dân số và tác động của nó đối với Philadelphia. Tài liệu đào tạo có sẵn cho công chúng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tài liệu đào tạo về nhà vô địch điều tra dân số (tiếng Anh) PDF Tài liệu đào tạo Census Champion (tiếng Anh). Tháng Chín 16, 2019
Bài thuyết trình đào tạo về nhà vô địch điều tra dân số (tiếng Anh) PDF Bài thuyết trình đào tạo Census Champion (tiếng Anh). Tháng Chín 16, 2019
Điểm Nói về Đào tạo Nhà vô địch Điều tra Dân số (Tiếng Anh) PDF Census Champion Training Talking Points (Tiếng Anh). Tháng Chín 17, 2019
Lên trên