Chuyển đến nội dung chính

Sự phục hồi của Philadelphia từ COVID-19: các kế hoạch và báo cáo

Đại dịch COVID-19 đã đưa ra một loạt thách thức chưa từng có đối với Philadelphia. Phản ứng của Thành phố, được điều phối bởi Văn phòng Phục hồi COVID-19, hoạt động để đảm bảo rằng Philadelphia phục hồi sau đại dịch theo cách:

  • Bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng.
  • Chịu trách nhiệm tài chính cho Thành phố và những người nộp thuế của nó.
  • Giải quyết những khó khăn cấp bách nhất của cộng đồng do đại dịch gây ra.
  • Đưa người dân Philadelphia trở lại làm việc.
  • Giúp các doanh nghiệp trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề mở cửa trở lại và phát triển mạnh.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Phản hồi Khởi động lại Nạp tiền Tái tưởng tượng: Sự phục hồi kinh tế công bằng và toàn diện cho Philadelphia PDF Một kế hoạch chi tiết khuôn khổ gồm bốn phần để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế công bằng từ đại dịch COVID-19. Tháng Chín 10, 2020
Đầu trang