Chuyển đến nội dung chính

Chính sách giải phóng mặt bằng tình nguyện viên của Philadelphia Parks & Recreation

Để tình nguyện cho một vị trí đang diễn ra tại một sân chơi hoặc trung tâm giải trí, bạn phải nhận và sẵn sàng cung cấp thông tin cơ bản. Thông tin ở đây có thể giúp ích cho quá trình đó.

Parks & Recreation có nhiều cách để bạn tình nguyện và tham gia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Chính sách giải phóng mặt bằng tình nguyện viên Parks & Rec + hướng dẫn PDF Tài liệu này chứa các hướng dẫn về cách nhận giải phóng mặt bằng để tình nguyện tại sân chơi hoặc trung tâm giải trí. 24 Tháng Mười, 2023
Đầu trang