Chuyển đến nội dung chính

Các quy định của Philadelphia Parks & Recreation

Trang này chứa danh sách đầy đủ các quy định cho các công viên và khu giải trí Philadelphia. Những quy định này giúp Philadelphia Parks & Recreation giữ cho công viên của chúng tôi sạch sẽ, an toàn và thú vị cho tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm về các quy tắc và quy định của chúng tôi.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định về Công viên và Giải trí PDF Các quy định quản lý các khu vực Công viên và Giải trí thuộc quyền hạn của Sở Công viên và Giải trí Thành phố Philadelphia. 03 Tháng Tám, 2023
Quy định về Công viên và Giải trí - Khu vực Không có Động vật PDF Các quy định được Bộ Công viên và Giải trí thông qua liên quan đến các khu vực không có động vật. Tháng Tám 28, 2014
Lên trên