Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn Tình nguyện viên của Quân đoàn Dự bị Y tế Philadelphia (MRC)

Quân đoàn Dự trữ Y tế Philadelphia (MRC) là một nhóm chuyên dụng gồm hơn 7.000 tình nguyện viên, có và không có nền tảng y tế, những người đào tạo với Bộ Y tế Công cộng để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và các sự kiện đặc biệt.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn Tình nguyện viên của Quân đoàn Dự bị Y tế Philadelphia (MRC) PDF Sách hướng dẫn này cung cấp một nguồn tài nguyên được tiêu chuẩn hóa cho tất cả các tình nguyện viên của Quân đoàn Dự trữ Y tế Philadelphia (MRC). 1 Tháng Ba, 2024
Đầu trang