Chuyển đến nội dung chính

Chương trình cứu trợ nhà hàng và phòng tập thể dục Philadelphia COVID-19

Chương trình Cứu trợ Nhà hàng và Phòng tập thể dục Philadelphia COVID-19 (RGRP) được thiết kế để cung cấp cứu trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ ở Philadelphia bị ảnh hưởng xấu nhất bởi vòng hạn chế liên quan đến đại dịch mới nhất được ban hành vào tháng 11 năm 2020. Các tờ rơi dưới đây mô tả tính đủ điều kiện, ưu tiên của chương trình và quy trình đăng ký bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Chương trình Cứu trợ Nhà hàng & Phòng tập thể dục COVID-19 - TIẾNG ANH PDF RGRP Flyer bằng tiếng Anh Tháng Một 20, 2021
Chương trình Cứu trợ Nhà hàng & Phòng tập thể dục COVID-19 - SPANISH PDF RGRP Flyer bằng tiếng Tây Ban Nha Tháng Một 20, 2021
Chương trình Cứu trợ Nhà hàng & Phòng tập thể dục COVID-19 - TIẾNG HÀN PDF RGRP Flyer bằng tiếng Hàn Tháng Một 20, 2021
Chương trình Cứu trợ Nhà hàng & Phòng tập thể dục COVID-19 - PDF TIẾNG PHÁP RGRP Flyer bằng tiếng Pháp Tháng Một 20, 2021
Chương trình Cứu trợ Nhà hàng & Phòng tập thể dục COVID-19 - PDF TIẾNG TRUNG Tờ rơi RGRP bằng tiếng Trung (Giản thể) Tháng Một 20, 2021
Chương trình Cứu trợ Nhà hàng & Phòng tập thể dục COVID-19 — TIẾNG VIỆT PDF RGRP Flyer bằng tiếng Việt Tháng Một 26, 2021
Chương trình Cứu trợ Nhà hàng & Phòng tập thể dục COVID-19 - PDF TIẾNG NGA RGRP Flyer bằng tiếng Nga Tháng Một 26, 2021
Chương trình Cứu trợ Nhà hàng & Phòng tập thể dục COVID-19 - PDF TIẾNG Ả RẬP RGRP Flyer bằng tiếng Ả Rập Tháng Một 26, 2021
Đầu trang