Chuyển đến nội dung chính

Biểu mẫu tuân thủ thuế đồ uống Philadelphia

Các đại lý và nhà phân phối đồ uống có đường giúp nhau duy trì tuân thủ thuế bằng cách ghi nhận và lưu giữ hồ sơ về các giao dịch kinh doanh của họ.

Bộ Doanh thu cung cấp các biểu mẫu dưới đây để giúp các đại lý và nhà phân phối chứng minh sự tuân thủ Thuế Đồ uống Philadelphia (PBT) của họ. Những tài liệu này không bắt buộc, nhưng chúng có thể được trình bày cho điều tra viên PBT trong quá trình kiểm toán. Bạn cũng có thể sử dụng các biểu mẫu và hồ sơ của riêng bạn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thông báo đại lý PDF Là đại lý, bạn phải thông báo cho các nhà phân phối rằng đồ uống có đường bạn bán ở Philadelphia được bao trả bởi Thuế Đồ uống Philadelphia. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để thông báo cho các nhà phân phối của bạn. Tháng Sáu 4, 2019
Xác nhận nhà phân phối PDF Là nhà phân phối, bạn phải gửi cho đại lý xác nhận rằng bạn đã nhận được thông báo Thuế Đồ uống Philadelphia của họ. Gửi biểu mẫu này cho đại lý của bạn như một xác nhận chính thức. Tháng Sáu 4, 2019
Bổ sung hóa đơn PDF Nhà phân phối phải cung cấp cho các đại lý biên lai số lượng đồ uống có đường được cung cấp và thuế áp dụng cho mỗi giao dịch áp dụng. Điều này có thể xuất hiện trong hóa đơn của riêng bạn hoặc biểu mẫu bổ sung này. Tháng Sáu 4, 2019
Đầu trang