Chuyển đến nội dung chính

Gói ứng dụng Parklet, plaza và xe đạp

Bạn có thể sử dụng các gói ứng dụng sau đây để tìm hiểu về việc xin giấy phép cài đặt và vận hành công viên, quảng trường hoặc xe đạp. Ứng viên nên liên hệ với người quản lý chương trình tại otis@phila.gov để tìm hiểu thêm và nộp đơn. Quá trình này khác với việc áp dụng để cung cấp ăn uống ngoài trời.

Parklets, quảng trường và khu vực dành cho xe đạp là một phần của chương trình Đường phố Hoàn chỉnh. Chương trình này được quản lý bởi Văn phòng Giao thông, Cơ sở hạ tầng và Bền vững, với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan khác của Thành phố.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn Parklet và đơn xin PDF Ngày 01 tháng 2 năm 2016
Hướng dẫn và đơn xin của Plaza PDF Ngày 01 tháng 2 năm 2016
Hướng dẫn và đơn xin xe đạp PDF Ngày 01 tháng 2 năm 2016
Đầu trang