Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên nghỉ ốm có lương

Thành phố Philadelphia đã ban hành luật “Thúc đẩy gia đình và nơi làm việc lành mạnh”, quy định rằng một số nhân viên nhất định được nghỉ phép có lương và không lương, tất cả đều theo các điều khoản và điều kiện nhất định. Luật, quy định, áp phích, một trang và mẫu đơn khiếu nại có sẵn để tải xuống.

  • Áp phích nghỉ ốm có lương cho người sử dụng lao động: Người sử dụng lao động hiện được pháp luật yêu cầu thông báo cho nhân viên của họ rằng họ được hưởng thời gian nghỉ ốm. Thành phố Philadelphia đã tạo ra áp phích nghỉ ốm có lương. Áp phích có sẵn để tải xuống bằng nhiều ngôn ngữ và nhà tuyển dụng phải đăng thông báo này rằng nhân viên được quyền nghỉ ốm. Thông tin thêm cũng nên được cung cấp trong bất kỳ sổ tay nào được phân phối cho nhân viên.
  • Một trang từ Văn phòng Các vấn đề Nhập cư: Một trang nhằm thông báo cho người lao động nhập cư ở Philadelphia về quyền của họ tại nơi làm việc cũng có sẵn để tải xuống. Chúng được tạo ra bởi Văn phòng Các vấn đề Nhập cư (OIA) hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Các tài liệu có sẵn trên một trang chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không cấu thành tư vấn pháp lý và không được đảm bảo cập nhật.

Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang nghỉ ốm có lương. Để biết thông tin liên quan đến COVID-19, hãy xem tài nguyên nghỉ ốm do đại dịch.

Liên hệ với Bộ Lao động để đặt câu hỏi, nộp đơn khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ tuân thủ theo số (215) 686-0802 hoặc bằng cách gửi email paidsickleave@phila.gov.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thông báo áp phích cho nhân viên - Nghỉ ốm PDF Một áp phích có thể in với thông tin về các yêu cầu của luật này. Nhà tuyển dụng phải đăng thông tin này ở một vị trí có thể truy cập, nơi các thông báo khác được đăng. Tháng Một 26, 2024
Áp phích Thông báo cho Nhân viên - Nghỉ ốm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau PDF Một áp phích có thể in với thông tin về các yêu cầu của luật này. Nhà tuyển dụng phải đăng thông tin này ở một vị trí có thể truy cập, nơi các thông báo khác được đăng. 23 Tháng Mười 2023
Đầu trang