Chuyển đến nội dung chính

Tờ thông tin về Trang web Phòng ngừa Quá liều (OPS)

Các trang web Phòng ngừa quá liều (OPS) còn được gọi là “vị trí tiêm an toàn”. Họ cung cấp các dịch vụ thiết yếu để giảm lạm dụng chất kích thích và quá liều gây tử vong. Khuyến khích khu vực tư nhân phát triển OPS là một cách Thành phố đang chống lại dịch bệnh opioid.

 

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tờ thông tin OPS (tiếng Anh) PDF Một tài liệu dài một trang cung cấp thông tin hữu ích về các Trang web Phòng ngừa Quá liều (OPS), còn được gọi là các vị trí tiêm an toàn. Tháng Tư 10, 2019
Tờ thông tin OPS (tiếng Tây Ban Nha) PDF Một tài liệu dài một trang cung cấp thông tin hữu ích về các Trang web Phòng ngừa Quá liều (OPS), còn được gọi là các vị trí tiêm an toàn. Tháng Tư 15, 2019
Lên trên