Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Kế hoạch Chiến lược Công nghệ và Đổi mới 2024-25

Văn phòng Kế hoạch Chiến lược Công nghệ và Đổi mới được thiết kế để duy trì động lực và trọng tâm của OIT trong vài tháng tới, trong suốt quá trình chuyển đổi thị trưởng và hơn thế nữa. Kế hoạch xác định một bộ chiến lược được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo các mục tiêu hoạt động chính tiếp tục và OIT tiếp tục tạo điều kiện cho những cải tiến quan trọng trong các hoạt động cơ bản của mình.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch chiến lược OIT PDF Tháng Mười Một 15, 2023
Đầu trang