Chuyển đến nội dung chính

Lực lượng đặc nhiệm của Thị trưởng về Báo cáo Phòng ngừa và Ứng phó Trục xuất

Thị trưởng Jim Kenney đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm của Thị trưởng về Phòng ngừa và Ứng phó Trục xuất vào tháng 9 năm 2017. Nó bao gồm 22 thành viên được bổ nhiệm có chuyên môn về các vấn đề nhà ở và người thuê nhà.

Nhóm đã thu thập ý kiến đóng góp và ý tưởng về phòng ngừa và phản ứng trục xuất từ hơn 200 cá nhân thông qua các nhóm tập trung, diễn đàn cộng đồng và các cuộc phỏng vấn các bên liên quan.

Vào tháng 6 năm 2018, lực lượng đặc nhiệm đã công bố những phát hiện và khuyến nghị của mình.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Lực lượng đặc nhiệm của Thị trưởng về Báo cáo và Khuyến nghị Phòng ngừa và Ứng phó Trục xuất PDF Một báo cáo với 17 khuyến nghị để giảm số vụ trục xuất và giảm tác động của việc trục xuất ở Philadelphia. Tháng Sáu 26, 2018
Đầu trang