Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo thường niên của Văn phòng Tham gia Công dân và Dịch vụ Tình nguyện viên của Thị trưởng

Báo cáo hàng năm cho thấy sự tiến bộ của Văn phòng Thị trưởng về Dịch vụ Tình nguyện viên và Tham gia Công dân (OCEVS) cho mỗi năm dương lịch. Năm 2023, OCEVS gia nhập Văn phòng Trao quyền và Cơ hội Cộng đồng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo thường niên MOCEVS 2022 PDF Báo cáo thường niên từ Văn phòng Tham gia Công dân và Dịch vụ Tình nguyện viên của Thị trưởng cho năm dương lịch 2022. 8 Tháng Ba, 2023
Báo cáo thường niên MOCEVS 2021 PDF Báo cáo thường niên từ Văn phòng Thị trưởng về Sự tham gia của Công dân và Dịch vụ Tình nguyện viên cho năm dương lịch 2019. Tháng Một 19, 2022
Báo cáo thường niên MOCEVS 2020 PDF Báo cáo thường niên từ Văn phòng Thị trưởng về Sự tham gia của Công dân và Dịch vụ Tình nguyện viên cho năm dương lịch 2020. Tháng Một 19, 2021
Báo cáo thường niên MOCEVS 2019 PDF Báo cáo thường niên từ Văn phòng Thị trưởng về Sự tham gia của Công dân và Dịch vụ Tình nguyện viên cho năm dương lịch 2019. Tháng Một 19, 2020
Đầu trang