Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu về quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tại Wayfair

Những tài liệu tham khảo này thông báo cho người đóng thuế về phản ứng của Thành phố Philadelphia đối với quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong vụ South Dakota kiện Wayfair. Họ giải thích tiêu chuẩn mối quan hệ kinh tế của Philadelphia cho Thuế Thu nhập & Biên lai Kinh doanh (BIRT).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Chính sách của Philadelphia về mối quan hệ kinh tế đối với BIRT PDF Tài liệu này giải thích tiêu chuẩn quan hệ kinh tế của Thành phố Philadelphia về Thuế Thu nhập & Biên lai Doanh nghiệp (BIRT) Tháng Mười Hai 10, 2019
Câu hỏi thường gặp về mối quan hệ kinh tế ở Philadelphia PDF Tài liệu này là danh sách một số Câu hỏi thường gặp về mối quan hệ kinh tế ở Philadelphia. Tháng Ba 1, 2022
Đầu trang