Chuyển đến nội dung chính

Thư gửi nhà cung cấp theo Lệnh điều hành 10-16: Chấp nhận quà tặng

Lệnh điều hành 10-16 cung cấp các hạn chế về việc chấp nhận quà tặng. Bức thư trên trang này từ Văn phòng Giám đốc Liêm chính giải thích một số hạn chế được đặt ra đối với các nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp tiềm năng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thư gửi các nhà cung cấp theo Lệnh điều hành 10-16: Chấp nhận quà tặng PDF Bức thư này phác thảo các điều khoản chính từ Lệnh điều hành 10-16 cho các nhà cung cấp và nhà cung cấp tiềm năng. 24 Tháng Tư, 2020
Lên trên