Chuyển đến nội dung chính

Thực tập tại DHS

Bộ Dịch vụ Nhân sinh (DHS) cung cấp thực tập cho sinh viên cao đẳng và đại học. Tài liệu sau đây mô tả làm thế nào để có được một thực tập DHS không liên kết với CWEB-, CWEL- và/hoặc EEP.

Do COVID-19, DHS sẽ không bắt đầu xử lý các yêu cầu thực tập không phải CWEB/CWEL/EEP cho đến tháng 9 năm 2021.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Nhận thực tập tại DHS PDF Thông tin về cách thực tập tại DHS không liên kết với CWEB-, CWEL- và/hoặc EEP. Tháng Mười 18, 2022
Đầu trang