Chuyển đến nội dung chính

Cải thiện kết quả: Tử vong bà mẹ ở Philadelphia

Ủy ban Đánh giá Tử vong Bà mẹ Philadelphia tập hợp các bên liên quan đa ngành từ khắp thành phố để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây tử vong bà mẹ và đưa ra các khuyến nghị về thay đổi chính sách và chương trình. Cải thiện kết quả: Tỷ lệ tử vong bà mẹ ở Philadelphia được viết bởi Bộ Y tế Công cộng và bao gồm phân tích dữ liệu từ năm 2013 đến 2018.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc thông cáo báo chí về báo cáo.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Cải thiện kết quả: Tỷ lệ tử vong bà mẹ ở Philadelphia PDF Tháng Ba 8, 2022
Đầu trang