Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn hộ gia đình về lũ lụt ở Philadelphia

Những hướng dẫn này bao gồm danh sách các hành động bạn có thể thực hiện trước, trong và sau trận lụt. Chúng cũng bao gồm các liên kết đến các nguồn lực và chương trình có thể giúp bạn chuẩn bị và giảm thiểu lũ lụt.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn của Cư dân Eastwick về Ngôi nhà Sẵn sàng cho Lũ lụt PDF Hướng dẫn này được Văn phòng Bền vững phát triển để cung cấp cho cư dân khu phố Eastwick thông tin về cách bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi lũ lụt. 14 Tháng Mười Hai, 2023
Hướng dẫn hộ gia đình về tài nguyên cho lũ lụt ở Philadelphia PDF Hướng dẫn dự thảo này cung cấp danh sách các hành động bạn có thể thực hiện trước, trong và sau khi lũ lụt. Cư dân của bất kỳ khu phố Philadelphia nào cũng có thể sử dụng hướng dẫn này. 17 Tháng Năm, 2022
Lên trên