Chuyển đến nội dung chính

Hình thức thay đổi hoặc loại bỏ Homestead

Nếu bạn đã nhận được Miễn trừ Homestead cho ngôi nhà của mình, nhưng việc sử dụng nhà ở đã thay đổi hoặc bạn không còn đủ điều kiện cho nó nữa, bạn phải nộp mẫu thay đổi hoặc xóa bỏ này.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu thay đổi hoặc loại bỏ Homestead PDF Sử dụng biểu mẫu này để ngừng nhận Miễn trừ Homestead nếu nhà của bạn không còn đủ điều kiện hoặc nếu tỷ lệ phần trăm tài sản của bạn được sử dụng làm nơi cư trú chính của bạn thay đổi. Tháng Mười 10, 2017
Đầu trang