Chuyển đến nội dung chính

Thông tin phân phối Handbill

Để đưa ra quảng cáo, như tờ rơi hoặc phiếu giảm giá, bạn cần phải có Giấy phép Phân phối Handbill từ Bộ Giấy phép và Kiểm tra (L & I). Trang này bao gồm các ứng dụng và các tài liệu khác liên quan đến Giấy phép Phân phối Handbill.

Cư dân có thể yêu cầu nhà quảng cáo không để lại thông tư, tờ rơi và các quảng cáo khác trên tài sản của họ bằng cách hoàn thành mẫu yêu cầu decal tài sản không có vòng tròn.

Bạn có thể nộp đơn xin Giấy phép Phân phối Handbill trực tuyến hoặc mang đơn xin của bạn đến Trung tâm Giấy phép và Giấy phép trong Phòng khách MSB. Không gửi các ứng dụng qua thư.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin cấp phép phân phối hóa đơn PDF Đơn xin phân phối tờ rơi thương mại ở nơi công cộng. Tháng Mười Một 14, 2022
Đầu trang