Chuyển đến nội dung chính

Sân chơi Hancock: Xây dựng lại kế hoạch và tài nguyên

Xây dựng lại là một khoản đầu tư lịch sử vào các công viên lân cận, trung tâm giải trí và thư viện. Được thực hiện bởi Thuế đồ uống Philadelphia, chương trình này sẽ đầu tư hàng trăm triệu đô la vào việc cải thiện các cơ sở cộng đồng.

Trang này giới thiệu các kế hoạch cải tiến dành riêng cho từng trang web tại Hancock Playground.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hình ảnh lại sân chơi Hancock PDF Các thành viên cộng đồng đã gặp nhau vào mùa hè năm 2019 để thảo luận về những gì họ muốn thấy trong một sân chơi mới tại Hancock. Các kế hoạch này là bản xem trước về những gì sắp tới, dựa trên phản hồi của cộng đồng. Tháng Tám 15, 2019
Lên trên