Chuyển đến nội dung chính

Cập nhật tiến độ can thiệp bạo lực nhóm

Can thiệp bạo lực nhóm (GVI) là một chiến lược giảm bạo lực được thiết kế để thu hút số lượng nhỏ và tích cực của các nhóm đang thúc đẩy bạo lực súng đạn ở Philadelphia. Nỗ lực này được đưa ra vào tháng 8 năm 2020.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Can thiệp bạo lực nhóm ở Philadelphia Cập nhật: Tháng 12 năm 2021 PDF Tháng Một 5, 2022
Đầu trang