Chuyển đến nội dung chính

Greenworks on the Ground: Tiếng Anh

Greenworks là kế hoạch bền vững của thành phố nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả người dân Philadelphia. Văn phòng Bền vững đã phát triển các hướng dẫn danh sách kiểm tra để chỉ cho các cá nhân, cộng đồng và tổ chức cách họ có thể giúp biến tầm nhìn của Greenworks thành hiện thực.

Bạn có thể quan tâm đến phiên bản tiếng Tây Ban Nha.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Công trình xanh trên mặt đất dành cho cá nhân (2021) PDF Thông tin cho các cá nhân. Tháng Tư 21, 2021
Công trình xanh trên mặt đất vì cộng đồng (2021) PDF Thông tin cho các cộng đồng Tháng Tư 21, 2021
Công trình xanh trên mặt đất cho các tổ chức (2021) PDF Thông tin cho các tổ chức. Tháng Tư 21, 2021
Lên trên