Chuyển đến nội dung chính

Dành cho các nhà cung cấp DHS

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Phạm vi dịch vụ chăm sóc cộng đoàn của DHS PDF Phạm vi dịch vụ dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cộng đồng (IN, GH) Tháng Mười Một 12, 2020
Tiếp tục Mẫu Đủ điều kiện Cơ sở Quyền tài phán với Hướng dẫn PDF Hướng dẫn và hình thức để bắt đầu nối lại quyền hạn. Tháng Chín 20, 2021
Lịch Tháng Thống Nhất Philly DHS 2022 PDF Ghi nhận những người và những nỗ lực giúp các gia đình ở bên nhau. Tháng Thống nhất Quốc gia cũng là thời điểm để kỷ niệm các bậc cha mẹ đã đoàn tụ an toàn với con cái sau khi họ được chăm sóc ngoài nhà. Lịch Tháng Thống Nhất có đầy đủ các mẹo và tình yêu dành cho các gia đình, các bậc cha mẹ tài nguyên và các chuyên gia phúc lợi trẻ em. Tháng Sáu 13, 2022
Đầu trang