Chuyển đến nội dung chính

Quy trình phê duyệt điều kiện tiên quyết của Sở Cứu hỏa

Các tòa nhà cao tầng và màn bắn pháo hoa ở Thành phố Philadelphia cần phải nhận được sự chấp thuận đặc biệt từ Sở Cứu hỏa Philadelphia. Những phê duyệt này cần phải được thực hiện trước khi bạn có thể đăng ký Giấy phép Cao tầng hoặc Giấy phép Hiển thị Pháo hoa. Các tài liệu trên trang này cung cấp thông tin về cách nhận được sự chấp thuận của Sở Cứu hỏa này.

 

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Yêu cầu của trung tâm chỉ huy cứu hỏa đối với các tòa nhà cao tầng PDF Tài liệu này giải thích làm thế nào để có được sự phê duyệt của Sở Cứu hỏa cho các trung tâm chỉ huy cứu hỏa trong các tòa nhà cao tầng. Tháng Tám 31, 2020
Hướng dẫn phê duyệt pháo hoa của Sở Cứu hỏa PDF Tài liệu này giải thích làm thế nào để có được sự phê duyệt của Sở Cứu hỏa cho giấy phép trưng bày pháo hoa. Tháng Tám 31, 2020
Đầu trang