Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin sự kiện đặc biệt của Sở Cứu hỏa EMS

Các sự kiện đặc biệt phải có bảo hiểm dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS) nếu:

  • Có một sự tham dự dự kiến từ 2.000 người trở lên.
  • Đây là một sự kiện thể thao, chẳng hạn như một cuộc đua.

Các nhà tổ chức sự kiện có thể thuê Sở Cứu hỏa Philadelphia (PFD) để bảo hiểm EMS bằng cách gửi đơn xin trên trang này.

Bạn cũng có thể cần một giấy phép sự kiện đặc biệt cho sự kiện của bạn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin EMS tại các sự kiện đặc biệt PDF 14 Tháng Hai, 2024
Lên trên