Chuyển đến nội dung chính

Mẫu kháng cáo mã lửa

Trang này chứa một mẫu đơn xin kháng cáo lên Hội đồng An toàn và Phòng ngừa Hỏa hoạn (BOSFP). Hội đồng quản trị nghe kháng cáo cho:

  • Vi phạm Bộ luật Lửa do Cục Cấp phép và Thanh tra (L & I) ban hành.
  • Sự khác biệt từ Bộ luật Lửa.
  • Gia hạn thời gian để tuân thủ.

Hội đồng quản trị sau đó đưa ra khuyến nghị cho ủy viên cứu hỏa.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin kháng cáo Mã Lửa PDF Sử dụng biểu mẫu này để kháng cáo vi phạm Bộ luật Lửa do Sở Cấp phép & Thanh tra cấp, yêu cầu gia hạn thời gian tuân thủ hoặc tìm kiếm sự khác biệt với Bộ luật Lửa. Tháng Mười Một 17, 2020
Lên trên