Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch khẩn cấp gia đình

Theo dõi các liên hệ khẩn cấp tại địa phương, số điện thoại quan trọng, thông tin y tế và địa điểm họp gia đình. Giữ một bản sao trong phạm vi truy cập dễ dàng để bạn hoặc các thành viên gia đình của bạn có thể tham khảo nó trong trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế Hoạch Khẩn Cấp Gia Đình PDF Lưu thông tin khẩn cấp gia đình trong trường hợp khẩn cấp. Ngày 10 tháng 1 năm 2017
Danh sách kiểm tra bộ dụng cụ khẩn cấp tại nhà PDF Một danh sách kiểm tra cơ bản các vật tư khẩn cấp cần có trong tay. Tháng Chín 3, 2020
Đầu trang