Chuyển đến nội dung chính

Tiêu chuẩn giấy phép EZ (giấy phép không có kế hoạch)

Cục Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp giấy phép cho các dự án xây dựng. Một số dự án này có thể sử dụng giấy phép EZ, không yêu cầu kế hoạch và thường có thể được cấp không cần kê đơn. Trang này chứa các đơn xin giấy phép và thông tin cho giấy phép EZ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Thay đổi PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép thay đổi nội thất mà không cần nộp kế hoạch. 14 Tháng Mười Hai, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Thay đổi phòng tắm và nhà bếp PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép hệ thống ống nước cho việc thay đổi phòng tắm và nhà bếp của một ngôi nhà gia đình hiện có mà không cần nộp kế hoạch. Tháng Một 24, 2024
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Giấy phép xây dựng để ký cài đặt PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép xây dựng để lắp đặt biển báo mà không cần nộp kế hoạch. Tháng Mười Một 16, 2021
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Phần mở rộng ống khói và lỗ thông hơi PDF Các tiêu chuẩn để có được giấy phép cho các thay đổi mở rộng ống khói/lỗ thông hơi hiện có cho mục đích sử dụng ở nhiệt độ thấp hoặc khu dân cư mà không cần nộp kế hoạch. 18 Tháng Mười Hai, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Di dời vòi phun nước thương mại PDF Các tiêu chuẩn để có được giấy phép di dời vòi phun nước thương mại mà không cần nộp kế hoạch. 2 Tháng Năm, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Decks PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép boong mà không cần nộp kế hoạch. 23 Tháng Mười 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Ống dẫn và thiết bị không khí ấm PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép ống dẫn và thiết bị không khí ấm mà không cần nộp kế hoạch. 2 Tháng Năm, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Bộ sạc xe điện (EVC) PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép điện cho phụ kiện trạm sạc xe điện cho nhà ở một hoặc hai gia đình mà không cần nộp kế hoạch. Tháng Bảy 20, 2022
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Lớp phủ tường bên ngoài PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép phủ tường bên ngoài mà không cần nộp kế hoạch. 8 Tháng Sáu, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Phá dỡ nội thất PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép phá dỡ nội thất mà không cần nộp kế hoạch. Tháng Bảy 25, 2022
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Hệ thống chữa cháy nhà bếp PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép chữa cháy nhà bếp mà không cần nộp kế hoạch. 2 Tháng Năm, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Sửa chữa và sửa chữa thương mại có giới hạn 2023 PDF Tiêu chuẩn để có được một sự thay đổi thương mại hạn chế và giấy phép sửa chữa mà không cần nộp kế hoạch. 2 Tháng Năm, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Mặt tiền xây dựng PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép mặt tiền xây mà không cần nộp kế hoạch. 8 Tháng Sáu, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Bảo vệ tường bên PDF Các tiêu chuẩn để có được giấy phép phủ tường bên ngoài để giải quyết vấn đề bảo vệ tường của bên mà không cần nộp kế hoạch. Tháng Mười Một 30, 2022
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Hệ thống ống nước PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép hệ thống ống nước mà không cần nộp kế hoạch. 1 Tháng Mười Một, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Hồ bơi và spa PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép hồ bơi và spa mà không cần nộp kế hoạch. Tháng Bảy 20, 2022
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Vỏ hiên PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép bao quanh hiên nhà mà không cần nộp kế hoạch. 8 Tháng Sáu, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Tái lợp PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép lợp lại mà không cần nộp kế hoạch. Tháng Bảy 25, 2022
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Di dời vòi phun nước khu dân cư PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép di dời vòi phun nước dân dụng mà không cần nộp kế hoạch. 2 Tháng Năm, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Tường chắn PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép tường chắn mà không cần nộp kế hoạch. 23 Tháng Mười 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Cổng an ninh và vỉ nướng PDF Tiêu chuẩn để có được một cổng an ninh và giấy phép nướng mà không cần nộp kế hoạch. Tháng Một 18, 2024
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Hệ thống quang điện mặt trời (PV) PDF Sử dụng biểu mẫu này để chứng nhận rằng dự án lắp đặt năng lượng mặt trời của bạn cho nhà ở một hoặc hai gia đình đáp ứng các yêu cầu về quy trình cấp phép nhanh chóng. Tháng Bảy 25, 2022
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Windows và cửa ra vào PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép cửa sổ và cửa ra vào mà không cần nộp kế hoạch. 8 Tháng Sáu, 2023
Tiêu chuẩn giấy phép EZ: Phân vùng cho các dấu hiệu PDF Tiêu chuẩn để có được giấy phép phân vùng để lắp đặt bảng hiệu tường mà không cần nộp kế hoạch. 2 Tháng Năm, 2023
Đầu trang