Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo chuỗi đối thoại cộng đồng về công lý môi trường

Vào năm 2023, Văn phòng Bền vữngBộ Y tế Công cộng đã dẫn đầu Chuỗi Đối thoại Cộng đồng phối hợp với Ủy ban Tư vấn Công lý Môi trường Philadelphia (PEJAC) do cư dân lãnh đạo. Đây là một báo cáo tóm tắt từ loạt bài tập trung vào công lý môi trường được tổ chức tại Strawberry Mansion và Grays Ferry.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo chuỗi đối thoại cộng đồng về Công lý Môi trường PDF 10 Tháng Một, 2024
Đầu trang