Chuyển đến nội dung chính

DPD và PHDC 2020

Đọc về DPD theo các con số vào năm 2020 và mục tiêu của chúng tôi vào năm 2021. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tất cả người dân Philadelphia, nhưng đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Những thách thức từng ẩn giấu mà nhiều người hàng xóm của chúng ta phải đối mặt hiện đang ở đó cho tất cả mọi người thấy. Năm 2021, chúng ta phải làm nhiều hơn là phục hồi. Để vượt ra ngoài việc phục hồi, Sở Kế hoạch và Phát triển sẽ:

  • thúc đẩy công bằng và hòa nhập
  • hỗ trợ những cư dân dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi
  • tăng quyền truy cập vào và hiệu quả của các chương trình của nó.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
DPD-PHDC 2020 Chung kết 04-20-21 PDF Đọc về DPD theo các con số vào năm 2020 và các mục tiêu năm 2021 của chúng tôi. Tháng Tư 20, 2021
Lên trên