Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch quận và lập bản đồ lại phân vùng cho Thành phố Philadelphia

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Phladelphia (PCPC) viết các hóa đơn phân vùng cho các khu phố. Tài liệu này phác thảo quy trình phân vùng lại các khu vực lân cận của Thành phố. Bước đầu tiên là xem xét các khuyến nghị của Kế hoạch Toàn diện.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch quận Philadelphia và những thay đổi về phân vùng PDF Hướng dẫn về cách phân vùng khu phố của Philadelphia thay đổi. Tháng Tư 8, 2019
Đầu trang