Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn thông báo cho thuê thương mại

Thành phố Philadelphia yêu cầu tất cả chủ nhà của bất động sản thương mại cung cấp Thông báo cho thuê thương mại này cho người thuê nhà.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thông báo cho thuê thương mại PDF Hướng dẫn này là để giúp hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách thuê không gian thương mại cho doanh nghiệp của họ. Tháng Hai 9, 2022
Thông báo cho thuê thương mại (tiếng Tây Ban Nha) PDF La intención de esta guía es brindar apoyo a los propietarios de pequeñas empresas que buscan alquilar espacios comerciales para sus negocios. Tháng Năm 9, 2022
Thông báo cho thuê thương mại (tiếng Trung giản thể) PDF 本 指 南 旨 在 帮 助 和 支 持 小 企 业 主 为 求 生 意 发 展 而 用 商 业 空 间。 Tháng Năm 9, 2022
Lên trên