Chuyển đến nội dung chính

Bản đồ Sáng kiến Vùng lân cận Lựa chọn

Choice Neighborhood Initiative là một chương trình của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ. Mục tiêu của nó là biến các khu dân cư nghèo cùng cực thành các cộng đồng có thu nhập hỗn hợp, bền vững, hoạt động.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Vùng lân cận lựa chọn Bắc Trung tâm: Những cải tiến cộng đồng quan trọng PDF Bản đồ các khoản đầu tư chính để tạo việc làm, cải thiện an toàn và nâng cao cơ hội giải trí trong khu vực lân cận. Tháng Ba 28, 2019
Vùng lân cận lựa chọn Bắc Trung tâm: Sơ đồ tổng thể địa điểm PDF Kế hoạch nhà ở cho Khu phố Lựa chọn Trung tâm Bắc. 10 Tháng Năm, 2019
Lên trên