Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin đóng băng thuế bất động sản cho người cao tuổi

Thành phố Philadelphia sẽ “đóng băng” Thuế Bất động sản của bạn nếu bạn đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi và thu nhập nhất định. Sử dụng mẫu này để nộp đơn xin Đóng băng thuế bất động sản công dân cao cấp.

Các hình thức này cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu đóng băng thuế bất động sản dành cho công dân cao cấp PDF Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi và thu nhập, hãy sử dụng biểu mẫu này để ngăn thuế tài sản tăng cao hơn số tiền hóa đơn hiện tại của bạn. Tháng Một 25, 2024
Biểu mẫu COOP đóng băng thuế bất động sản dành cho công dân cao cấp PDF Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi và thu nhập, và bạn sống trong một tòa nhà hợp tác, hãy sử dụng biểu mẫu này để ngăn thuế tài sản tăng cao hơn số tiền hóa đơn hiện tại của bạn. Tháng Sáu 1, 2022
T ờ rơi đóng băng thuế bất động sản dành cho công dân cao cấp (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) PDF Tờ rơi thông tin về các yêu cầu về độ tuổi và thu nhập đối với chương trình Đóng băng thuế bất động sản dành cho công dân cao cấp. Một phiên bản tiếng Tây Ban Nha ở trang 2. Ngày 18 tháng 1 năm 2023
Mẫu đóng băng thuế bất động sản dành cho công dân cao cấp (tiếng Tây Ban Nha) PDF Si usted cumple con ciertos requisitos de edad e ingresos, use esta solicitud para evitar que sus impuestos sobre la propiedad aumenten en el futuro. 11 Tháng Năm, 2022
Mẫu đóng băng thuế bất động sản dành cho công dân cao cấp (tiếng Pháp) PDF Si vous répondez a certaines conditions d'âge et de revenu, utilisez ce formulaire de demande pour empêcher les impôt fonciers d'augmenter dans l'avenir. 11 Tháng Năm, 2022
Mẫu đóng băng thuế bất động sản dành cho người cao tuổi (tiếng Trung) PDF 申 请 以 收 入 和 年 龄 为 基 规 定 的 2022 年 房 地 产 税 单,包 括 指 导 说 明。 Tháng Hai 19, 2021
Biểu mẫu COOP đóng băng thuế bất động sản dành cho công dân cao cấp (tiếng Trung) PDF 申 请 以 收 入 和 年 龄 为 基 础 规 定 的 2022 年 房 地 产 税 单,如 果 你 居 住 在 合 作 公 寓 里,请 使 用 此 申 请 表。 Tháng Hai 22, 2021
Lên trên