Chuyển đến nội dung chính

Mẫu tuyên thệ L & I

Sở Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp giấy phép cho các dự án trong thành phố. Trang này chứa một mẫu tuyên thệ liên quan đến nấu ăn hạn chế.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bản tuyên thệ về mẫu nấu ăn hạn chế PDF Sử dụng hình thức này nếu có các thiết bị nấu ăn vĩnh viễn trong một không gian không có hệ thống ống xả nhà bếp thương mại. Tháng Mười Một 9, 2022
Đầu trang