Chuyển đến nội dung chính

2021 i-Codes và trang trình bày hội thảo trên web cập nhật trợ năng ICCC A117.1 2017

Vào tháng 1 năm 2022, Bộ Giấy phép và Kiểm tra (L & ampI) đã trình bày tổng quan về các điều khoản Trợ năng trong Mã i-2021 và mã IC A117.1 2017.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
2021 i-Codes và trang trình bày hội thảo trên web cập nhật trợ năng ICCC A117.1 2017 PDF Các trang trình bày này cung cấp tổng quan về các bản cập nhật trợ năng trong i-Codes 2021 và mã IMC A117.1 2017. Tháng Một 20, 2022
Đầu trang