Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo Chương trình Hỗ trợ Cấp bậc 2020

Đây là báo cáo năm 2020 của Bộ Doanh thu cho Thị trưởng về Chương trình Hỗ trợ Cấp bậc (TAP). Báo cáo cung cấp một nền tảng của chương trình hỗ trợ hóa đơn tiền nước, cũng như các điểm nổi bật và số liệu ghi danh cho năm dương lịch 2020.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo TAP 2020 PDF Báo cáo về số lượng khách hàng sử dụng nước dân cư đã tham gia Chương trình Hỗ trợ Cấp bậc (TAP) trong năm dương lịch 2020. Nó bao gồm các điểm nổi bật và các số liệu hàng năm khác. Tháng Tư 12, 2021
Lên trên