Chuyển đến nội dung chính

Biểu mẫu Thuế Thu Nhập năm 2020

Sử dụng các biểu mẫu này để nộp Thuế Thu Nhập năm 2020. Thuế Thu Nhập do cư dân (và những người không cư trú làm việc tại Philadelphia) nợ có thu nhập chịu thuế, những người không bị khấu lưu Thuế Tiền lương Thành phố từ tiền lương của họ.

Bạn cũng có thể nộp Thuế Thu Nhập trực tuyến.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
T ờ Khai Thuế Thu Nhập Năm 2020 PDF Sử dụng biểu mẫu này để nộp đối chiếu hàng năm của bạn cho Thuế Thu Nhập năm 2020. Tháng Mười 15, 2020
Hướng dẫn Thuế Thu Nhập năm 2020 PDF Hướng dẫn nộp đối chiếu hàng năm cho Thuế Thu Nhập năm 2020 (nhân viên). Tháng Mười Hai 2, 2020
Mẫu phân bổ Thuế Thu Nhập năm 2020 PDF Cư dân Philadelphia và người không cư trú có thể sử dụng báo cáo này để tính toán chi phí kinh doanh của nhân viên được khấu trừ như một phần của tờ khai Thuế Thu Nhập của họ. Tháng Mười Hai 2, 2020
Đầu trang