Chuyển đến nội dung chính

Trang trình bày hội thảo trên web cập nhật IRC 2018

Vào tháng 3 năm 2022, Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) đã trình bày tổng quan về những thay đổi đáng kể trong Bộ luật Dân cư Quốc tế 2018.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
IRC 2018 cập nhật trang trình bày hội thảo trên web PDF Các slide này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những thay đổi đáng kể trong Bộ luật Dân cư Quốc tế 2018. Tháng Tám 25, 2022
Lên trên