Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo tín dụng thuế năm 2016

Các báo cáo từ tín dụng thuế đã có sẵn cho người dân Philadelphia vào năm 2016.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Chương Trình Tín Thuế của Tổng Công Ty Phát Triển Cộng Đồng 2016 PDF Báo cáo hàng năm về Tín Thuế CDC. Tháng Bảy 11, 2017
Báo Cáo Thường Niên Tín Thuế Mái Nhà Xanh 2016 PDF Tháng Bảy 11, 2017
Báo cáo thường niên Tín Thuế Tạo Việc Làm 2016 PDF Báo cáo về lịch sử và kết quả của chương trình JCTC năm 2016. Tháng Bảy 11, 2017
Báo cáo thường niên về Người bạn đời và Người chuyển giới năm 2016 PDF Báo cáo về việc sử dụng Tín dụng Thuế Đối tác Cuộc sống và Chuyển giới trong năm 2016. Tháng Bảy 27, 2017
Đầu trang