Chuyển đến nội dung chính

Đóng cửa đường sự kiện đặc biệt sắp tới

Trang này liệt kê các đợt đóng đường sắp tới cho các sự kiện đặc biệt. Tất cả các tuyến đường đóng cửa và khu vực cấm đỗ xe được liệt kê ở đây có thể thay đổi.

Trang này chỉ liệt kê việc đóng đường đối với các sự kiện đã được cấp giấy phép sự kiện đặc biệt. Trang không liệt kê các tuyến đường và đường phố được đóng cửa vì những lý do khác.

Tháng Ba 2024

Thêm +

Tháng Tư 2024

Thêm +

Tháng Năm 2024

Thêm +
Lên trên