Chuyển đến nội dung chính
Ảnh của Portraits of Justice © 2018 Chương trình Nghệ thuật Tranh tường/Russell Craig & Jesse Krimes, Tòa nhà Dịch vụ Thành phố. Ảnh: Steve Weinik

Văn phòng Tư pháp Hình sự

Thúc đẩy cải cách hợp tác trong hệ thống tư pháp hình sự và vị thành niên của Philadelphia nhằm tạo ra công bằng chủng tộc và an toàn cộng đồng.

Văn phòng Tư pháp Hình sự

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Tư pháp Hình sự (OCJ) thúc đẩy các mục tiêu của chính quyền Kenney về an toàn công cộng và phúc lợi cộng đồng bằng cách cải cách hệ thống tư pháp hình sự và vị thành niên của Philadelphia. Chúng tôi thúc đẩy các chiến lược hợp tác và dựa trên dữ liệu:

 • Thúc đẩy quan hệ đối tác cộng đồng có ý nghĩa.
 • Xác định và phá vỡ các rào cản đối với công bằng chủng tộc.
 • Tăng cơ hội để chuyển hướng ra khỏi hệ thống tư pháp.
 • Giảm dân số tù một cách an toàn.

OCJ cũng hỗ trợ các chương trình sau:

 • Cảnh sát hỗ trợ chuyển hướng (PAD)
 • Sáng kiến Stepping Up
 • Chiến lược phân loại và phản hồi 911
 • Dự án Cải cách Bắt giữ Thanh niên (và Trung tâm Đánh giá Vị thành niên)
 • MacArthur Foundation Thách thức về An toàn và Công lý
 • Quản lý dân số trong tù
 • Ban Cố vấn Tư pháp Hình sự (CJAB)

Kết nối

ĐịA Chỉ
1401 Đại lộ John F. Kennedy
Phòng 1430
Philadelphia, PA 19102

Bảng điều khiển dữ liệu BHU

Tìm hiểu về Đơn vị Sức khỏe Hành vi của Sở Cảnh sát (BHU)

BHU hợp tác với các chuyên gia sức khỏe hành vi để giảm leo thang các tình huống khủng hoảng và kết nối các cá nhân với các dịch vụ hỗ trợ.

Xem bảng điều khiển

Nhân viên

Tên Chức danh Điện thoại #
Joelle Anderson Operations Manager, Police-Assisted Diversion
Kurt August Director of the Office of Criminal Justice
(215) 686-3603
Benjamin Borchers 911 Triage Project Manager
Dominique Clark Juvenile Racial Equity Strategist
Michele Dowell Behavioral Health Strategist
Kea Greene Community Engagement and Communications Coordinator
Faith Harris Director of the Juvenile Assessment Center
Ayanna Lyons Racial Equity Strategist
Erin Sweeney Jail Population Manager
Lisa Varon Deputy Director of the Office of Criminal Justice
Kenneth Walker Assistant Program Manager, Police-Assisted Diversion
Noah White Assistant Program Manager, Police-Assisted Diversion
James Williams Assistant Program Manager, Police-Assisted Diversion
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.
Lên trên