Chuyển đến nội dung chính

Nhân viên và ủy viên

Ủy viên

Tên Chức danh Điện thoại #
Hassan Bennett Ủy viên
Ủy viên
Melanie Deouse Ủy viên
Ủy viên
Jahlee Hatchett Chủ tịch
Ủy viên
Haakim Peay Ủy viên
Ủy viên
John Sa-lô-môn Ủy viên
Ủy viên
Rosaura Torres Thomas Ủy viên
Ủy viên
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.

Nhân viên

Tên Chức danh Điện thoại #
Anthony Erace Interim Executive Director
Nhân viên
(215) 685-0874
Christian Finnerty Project Coordinator Nhân viên
(215) 685-3404
Damon Xanh Đào tạo/Community Outreach Manager Nhân viên
(215) 683-0057
Taleah Grimmage Giám đốc của Outreach & Constituent Services Staff
(215) 685-0880
Daniel Guy Văn phòng Manager
Nhân viên
(215) 685-0883
Jeffrey Hussein Nhân viên kiểm toán/giám sát
(215) 683-0060
Julian Jordan Community Outreach and Constituent Services Specialist Staff
(215) 685-3402
Laila Khalil Senior Policy Analyst
Nhân viên
(215) 683-0058
Joshua Koehnlein Senior Research Analyst
Nhân viên
(215) 685-3403
Kimberly Krane Nhân viên kiểm toán/giám sát
cấp cao
(215) 683-0059
Anastasia McCarthy Giám đốc Policy
Staff
(215) 685-0882
Timothy Perez Policy Analyst
Nhân viên
(215) 685-3400
Tia Shatina Senior Policy Analyst
Nhân viên
(215) 685-3401
Jamison Rogers Director of Investigations
Nhân viên
(215) 685-3405
Catherine Twigg Nhân viên General Counsel
Janine Zajac Giám đốc Nhân viên Kiểm toán và Giám sát
(215) 685-0893
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.
Đầu trang