Chuyển đến nội dung chính

Thư viện West Oak Lane


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Thư viện West Oak Lane nằm ở giao lộ của Đại lộ 74, Washington Lane và Limekiln Pike. Chi nhánh West Oak Lane phục vụ West Oak Lane và các phần của Cedarbrook, Ivy Hill và East Mt. Thoáng mát. Thư viện có các phòng máy tính, không gian họp và các chương trình cộng đồng khác nhau.

Kết nối

Địa chỉ
2000 E. Washington Ln.
Philadelphia, PA 19138
Website Thư viện miễn phí

Tình trạng dự án: Interim Improvements Complete

Quản lý dự án

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

 

Đầu trang