Chuyển đến nội dung chính

Công viên Vernon


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Công viên Vernon là một công viên rộng 8 mẫu Anh ở Germantown cung cấp:

  • Thiết bị sân chơi.
  • Thiết bị thể dục dành cho người lớn.
  • Bàn dã ngoại và ghế dài.
  • Lối đi và khu vườn.

Nơi nghỉ này là nơi có bất động sản lịch sử Wister, Vernon House.

Kết nối

Địa chỉ
5710-18 Đại lộ Germantown.
Philadelphia, PA 19144
Công viên & Rec Finder

Tình trạng dự án: Pre-construction

Quản lý dự án

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

 

Đầu trang