Chuyển đến nội dung chính

Thư viện Richmond


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Thư viện Richmond mở cửa vào ngày 15 tháng 3 năm 1910. Các tính năng của thư viện:

  • Máy tính công cộng.
  • Máy in và máy photocopy.
  • Không gian họp.
  • Phòng vệ sinh công cộng.

Tình trạng dự án: Design and Community Engagement

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

Kết nối

ĐịA Chỉ
2987 Almond St.
Philadelphia, PA 19134-4955
Website Thư viện miễn phí
Lên trên