Chuyển đến nội dung chính

Công viên Pleasant Hill


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Công viên Pleasant Hill là một công viên rộng 3 mẫu Anh và bến thuyền nằm trên sông Delaware. Công viên bao gồm:

  • Thiết bị sân chơi.
  • Những bãi cỏ rộng lớn.
  • Những con đường ven sông.
  • Một lĩnh vực thể thao.

Kết nối

Địa chỉ
Đại lộ Linden và Đại lộ Delaware.
Philadelphia, PA 19136
Công viên & Rec Finder

Tình trạng dự án: Cải tiến đang chờ xử lý

Quản lý dự án

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

 

Đầu trang