Chuyển đến nội dung chính

Trung tâm văn hóa John C. Anderson


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Trung tâm Văn hóa John C. Anderson cung cấp nhiều hoạt động cho người lớn và trẻ em, bao gồm:

  • Nhảy.
  • Karate.
  • Cờ vua.
  • Nghệ thuật.
  • Kịch.

Trung tâm cũng tổ chức các sự kiện và cuộc họp cộng đồng.

Kết nối

ĐịA Chỉ
5301 Đại lộ Overbrook.
Philadelphia, PA 19131
Công viên & Rec Finder

Tình trạng dự án: Design and Community Engagement

Quản lý dự án

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

 

Lên trên